Ett så rent vatten att det tål att lagras i deciennier

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. Oavsett i vilken situation du befinner dig i, så måste du dagligen säkerställa tillgången till ett rent och friskt dricksvatten. Vid en krissituation är detta ingen självklarhet!
Blue Can´s vatten är så rent som ett dricksvatten någonsin kan bli. Genom en avancerad och högteknologisk reningsprocess, tas i princip allt ovälkommet i vattnet bort. Kvar blir ett superrent och mycket gott dricksvatten. Självklart innehåller vattnet fortfarande de mineraler kroppen behöver. Det är Blue Cans extrema renhet som möjliggör den långa lagringstiden. 

Om Blue Can Nödvatten

Blue Can (Inc) har tillverkat och levererat sitt nödvatten i USA sedan 2013. Sedan 2016 säljs deras produkter även i Asien. Från och med december 2017 finns Blue Can även i Europa. Importör och ansvarig distributör i Europa är Scanems AB (Scandinavian Emergency and Menthorship Services AB). 

Vattnet - vårt viktigaste livsmedel.

Blue Can nödvatten är framtaget för att säkra vattentillgången, för alla som behöver vara redo i kris- och nödsituationer.
Tillgången till dricksvatten kan snabbt och helt utan förvarning brytas, t ex genom elavbrott, olyckor, smitta eller på grund av rena sabotage. 
Den 50-åriga hållbarheten gör Blue Cans unika premiumvatten idealiskt för en ökad krisberedskap.

Blue Can - rent vatten

Blue Can Water är den världsledande tillverkaren av nödvatten  - med en garanterad lagringstid på femtio år! Blue Cans vatten smakar endast vatten (inga bismaker eller tillsatser) och är alltid lika fräscht och rent - oavsett om du behöver nyttja ditt nödvatten idag, om fem eller om femtio år. Med Blue Can dricksvatten klarar du krisen.

Reningsprocessen

Genom en högteknologisk filtrerings-process i tolv steg, renas vanligt kommunalt dricksvatten. Efter denna reningsprocess, tappas vattnet upp i speciellt utformade och trycksatta aluminiumburkar.
Blue Cans avancerade reningsprocess säkerställer att allt som kan påverka dricksvattnets kvalité vid lång förvaring (virus, bakterier, alger, kemikalier m.m.) nogsamt destrueras och avlägsnas.

Renat och desinficerat - men inte destillerat

Blue Cans nödvatten är extremt rent, det innehåller mindre än 1ppm (parts per million) TDS (total dissolved solids). Blue Cans nödvatten är alltså  desinficerat, men innehåller fortfarande de salter och mineraler som dricksvatten av högsta kvalité skall innehålla.  

Kvalitetskontroller

Blue Can säkerställer kontinuerligt kvaliten på sin produkt - genom egna och ett flertal externa laboratorietester. 
Varje leverans till Europa kontrolleras dessutom genom minst ett oberoende laboratorietest i Sverige. 
Det kan ladda ner och läsa det senaste europeiska laboratorietestet via länken: 
Laboratorieprotokoll 171015
Tillverkarens stora vattenrapport kan du läsa här (på engelska):
Laboratorietest Sverige
Certificate of Analysis  

Mer än vatten i en burk

Alla Blue Cans aluminiumburkar är invändigt behandlade med dubbla lager av liner (epoxy). Denna liner skyddar vattnet från själva aluminiumet - för att undvika smaksättning och för att inte vattnet skall påverka burkens livslängd negativt. Efter påfyllnad trycksätts burkarna med livsmedelsklassad kvävgas.
Detta gör att ditt nödvatten förvaras hermetiskt skyddat i sin behållare i decennier. 
Rent vatten behåller sin kvalité i evighet - så länge det inte tillförs eller påverkas av t ex syre, UV-ljus, bakterier, virus, kemikalier m.m. 
Till skillnad från plastkärl (PET), är aluminiumburkar mycket okänsliga för yttre påverkan, t ex UV-ljus, kemikalie-kontakt, temperaturfluktationer m.m. 
Blue Cans nödvatten kan förvaras i de flesta typer av tempererade utrymmen,  t ex bilen, båten, källaren, garaget m.m.
Förvaring: +1oC till +60oC
 

Blue Cans aluminiumburk -
ett optimalt kärl för långtidsförvaring.

En smart förpackning

En portion vatten
Blue Cans 35cl aluminiumburkar gör att distrubitionen i en krissituation blir både enkel och effektiv. Det krävs inga tids- och resurskrävande överfyllningar mellan kärl, vilket avsevärt minskar belastningen på distributionsansvarig personal och minimerar risken för smitta och ofrivillig kontaminering. 

Robust 24-packslåda
Blue Can nödvatten levereras i en extra kraftig 24-packslåda, som är speciellt framtagen för långtidsförvaring. 
Den totala vattenvolymen i lådan, motsvarar cirkabehovet av dricksvatten för en vuxen person i tre dygn - ca 8,5 liter.
 

Enligt European Food Safety Authoriety (EFSA) är det minsta vätskebehovet för en person ca 30ml/kg kroppsvikt/dygn.
 

En låda med Blue Can Nödvatten, 
motsvarar vätskebehovet i tre dygn för en person som väger ca 90 kg.

Förvara stora kvantiteter 
Blue Can 100-palett rekommenderas vid  långtidsförvaring av stora volymer. 
Den inplastade paletten innehåller 100 stycken 24-packslådor med Blue Can, totalt 851 liter vatten. 
Paletterna är staplingsbara i två lager och kan förvaras i de flesta tempererade utrymmen. 

Garantivillkor

Tillverkaren Blue Can, Nevada USA, lämnar 50 års garanti (från tillverkningsdatumet) på sin produkt - förutsatt att produkten transporteras och förvaras i enlighet med tillverkarens instruktioner. Läs mer om gällande Garantivillkor>> Ladda ner  
För reklamation och frågor gällande garantivillkor, vänligen skriftligen kontakta distributören för Europa:
Scanems AB, Storlienvägen 42  831 52 Östersund,  info@bluecaneurope.se