Alla medborgare skall vara så pass förberedda,
att vi klarar 72 timmar utan stöd från myndigheter i händelse av en kris.

Blue Can är en pusselbit som säkrar tillgången
till dricksvatten i kris- och nödsituationer!

Ett sårbart samhälle

Det går inte att förutsäga när en störning i 
vattenförsörjningen kommer att inträffa. 
Däremot kan man nästan garantera att det
kommer ske...förr eller senare.

Var inte en belastning för samhället

Samhället förväntar sig att privatpersoner skall klara sig i minst 72 timmar - samhällets nödresurser räcker bara till den mest samhällsviktiga verksamheten.

Läs mer om hoten mot vår vattenförsörjning

Nödvatten för en person i 72 timmar

Blue Can Nödvatten paketeras i en robust 24-packslåda, totalt 8,51 liter dricksvatten. Lådan är optimerad för långtidsförvaring och för enkel hantering vid distribution i kris- och nödsituationer. 

335 kr inkl.moms
Blue Can 24-packslåda
Frakt tillkommer.