Naturen - ett hot mot vår vattenförsörjning

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och distrubitionen är mycket sårbar. Ett lager med Blue Can är en enkel åtgärd för att säkarställa din tillgång till ett rent och tryggt dricksvatten - när din dricksvattenförsörjning bryts.  

Utan el - inget vatten och avlopp

Sveriges elsystem är både driftsäkert och stabilt, men är ändå mycket sårbart för olyckor, sabotage, tekniska fel eller extremt väder. Utan elektricitet slutar bland annat vattenförsörjning och avlopp att fungera. Detta måste vi alla förbereda oss på.
 

"Stormen gjorde 730 000 abonnenter strömlösa"
 

I Sverige inträffar lokala elavbrott varje vecka och genom åren har det inträffat flera omfattande strömavbrott. Ett exempel är när stormen Gudrun gjorde 730 000 abonnenter strömlösa.

Även solen kan påverka vår elförsörjning. Vid en så kallad soleruption (Solar flare) slungas en kaskad av laddade partiklar ut i rymden och träffar i bland jorden.
År 1859 inträffade ett solutbrott som var så kraftigt att

telegrafledningarna fattade eld och spektakulära norrsken syntes så långt söderut som på Hawaii och Kuba.
År 1989 inträffade ett betydligt mindre utbrott, men som ändå resulterade i att elförsörjningen till hela provinsen Quebec i Kanada slogs ut.
 

"2003 och 2004 orsakade solstormar omfattande
strömavbrott i södra Sverige" 


Vårt högteknologiska samhälle är sårbart, så vi bär alla ett ansvar i att förbereda oss på tillfälliga och längre avbrott i elförsörjningen - och de konsekvenser detta ger - t ex att vår vattenförsörjning och våra avlopp slutar att fungera.
Med enkla medel kan du själv skapa en beredskap - så att du klara dig intill dess samhällsfunktionerna kommer igång igen.
Samhällets resurser är begränsade och återställandet kan ta tid.

Smitta och kemikalier i dricksvattnet

Oavsett om du får ditt dricksvatten från ett kommunalt dricksvattensystem eller från en egen brunn, så har vattnet sitt ursprung från en naturlig vattentäkt, t ex en sjö eller ett grundvattenskikt. Detta innebär att vattnet påverkas av diverse yttre faktorer. Miljö, klimat, bakterier, virus eller kemikalier påverkar och kan blanda sig med vattnet.
I normalfallet utgör detta inget större problem. Människan tål relativt höga koncentrationer av orenheter i sitt dricksvatten. Men det finns en brytpunkt, då vattnet övergår till att bli okänligt - eller i värsta fall hälsofarligt.

Våra kommunala reningsverk har god kontroll på sin vattendistrubition. Trots detta, har på senare år bland annat närvaro av e-kolibakterier eller utbrott av Cryptosporidium lamslagit hela samhällen och städer i Sverige. I många fall räcker det med att koka det förorenade vattnet, men inte alltid. Vissa virus, bakterier och kemikalier kan redan i små koncentrationer vara svåra att upptäcka och då kan det redan vara för sent. Inte sällan går larmet först efter det att smittskyddsläkare larmar ansvariga myndigheter om en lokal och dramatisk ökning av patienter med liknande symptom. 

Ditt krislager av Blue Can ger dig en 100% trygghet. Blue Cans extremt rena dricksvatten är hermetiskt skyddat i sin trycksatta aluminiumburk - i femtio år. Med ett par lådor Blue Can i hemmet, säkerställer du att din familj alltid har tillgång till ett fräscht dricksvatten. Detta kan vara avgörande vid en allvarlig krissituation - t ex vid ett långvarigt elavbrott eller vid smitta i kranvattnet.