Företagskontakt (B2B)

Representerar du ett företag eller en organisation som vill veta mer om Blue Can Water - ta då gärna kontakt med Anders Olsson. Genom honom får ni snabbt svar på frågor rörande produkten, priser och leveranstider.

Anders Olsson

Kundansvarig Företag/Organisationer
e-post:             anders@scanems.se
Telefon:          +46 70 554 54 00

Blue Can Water är unikt på världsmarknaden.

Ingen annan kommersiell produkt kan erbjuda ett renare, mer lagringsbeständigt eller mer lagringsskyddat vatten än Blue Can. Produkten är speciellt framtagen för organisationer och företag som kräver högsta kvalité och säkerhet, i kombination med möjligheten att lagra produkten under extremt långa tidsperioder, utan större krav på lagringslokal än att produkten inte får frysa. Blue Cans dricksvatten är helt skyddat mot all ofrivillig kontaminering från virus, biologiska- och kemikaliska ämnen under hela sin femtioåriga förvaringstid.

Tidigt utgjordes våra huvudkunder av namntunga organisationer som NASA, US Coast Guard, US Federal Emergency Management Agency (FEMA) och militära organisationer. I takt med att Blue Can har växt, har bland annat Hälso- och sjukvårdsorganisationer, kommuner, regioner, kärnkraftverk, gruvindustri, polismyndigheter m.fl tillkommit bland de större inköparna.
Den gemensamma nämnaren är behovet av en 100-procentigt säkerställd Krisberedskap.
Blue Can Water är kostnadseffektivt, miljövänligt och kräver en mycket begränsad lagerhantering - varför rotera och byta ut ditt beredskapsvatten varje år?

Köp in - ställ bort - ta fram när det verkligen behövs.

Blue Can Water är idag det naturliga valet för alla företag, organisationer och privatpersoner som kräver det bästa.  

Blue Can Water är oslagbart, i all sin enkelhet.