Kunder

Blue Cans kunder utgörs av privatpersoner, organisationer och företag. Den gemensamma nämnaren är att kunderna vill eller måste säkerställa sin tillgång till dricksvatten - oavsett rådande omvärldsläge och helt oberoende av samhällets tillgängliga resurser.
För många verksamheter är driftsstopp eller en nedsatt funktion inget alternativ. 

Privatkunder

Alla skall klara sig utan samhällets stöd - i minst 72 timmar.

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) uppmanar alla medborgare, att säkerställa en egen beredskap för att klara sig utan samhällets stöd - i minst 72 timmar.

Samhällets resurser är begränsade. Vid en större samhällskris kommer de begränsade resurserna riktas mot samhällsviktig verksamhet. Vi övriga - vi får klara oss själva.   

Att lagra vatten

Tillgången till vatten är en nödvändighet. Normalsvensken förbrukar dagligen närmare 160 liter vatten, varav ca 10 liter åtgår för matlagning och dryck.  

Vi rekommenderar att du alltid förvarar en tillräckligt stor mängd Blue Can Nödvatten i hemmet. Ingen kan förutsäga när vattnet försvinner ur ledningarna!
Det finns alternativ till Blue Can nödvatten. Du kan förvara motsvarande mängd dricksvatten i form av bordsvatten i flaska eller själv tappa upp kranvatten i rengjorda dunkar eller i PET-flaskor. Butikens flaskvatten har en hållbarhet på cirka 1 år. Det egenlagrade dricksvattnet, om det hålls svalt och mörkt, håller sig i minst en vecka - men det kan hålla sig längre beroende på vattnets och förvaringskärlens renhetsgrad.
Du kan även förlänga hållbarheten med reningstabletter. Skriv upp datumet så vet du när du tappade upp vattnet. Se även till att det finns dunkar avsett för vatten hemma. När kommunens nödvatten finns tillgängligt (planeras att leverereras ut i tankbil till någon central plats i kommunen) - då behöver du en egen dunk för att hämta vattnet med.

Vi tycker att allt blir så mycket enklare - med en låda Blue Can Nödvatten i garderoben.

Företag/organisationer

Lagrat nödvatten - en avgörande del av nödvattenförsörjningen

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) konstaterar i sin rapport Risker och förmågor 2014 (läs här), att störningar inom elförsörjningen, dricksvattenförsörjningen, elektroniska kommunikationer samt hälsovård, sjukvård och omsorg är de som främst ger allvarliga konsekvenser i samhällets funktionalitet. I rapporten har MSB identifierat de risker och sårbarheter, som kan medföra betydande konsekvenser för samhället. Man säger att konsekvensernas omfattning påverkas av den förmåga som finns i samhället att förebygga och hantera kriser.
MSB fastställer i denna rapport, att krisberedskapsarbetet behöver fokusera på bland annat vattenförsörjningen.
Ansvariga aktörer bör säkerställa tillgången på dricksvatten, genom exempelvis reservvattentäkter eller nödvatten.
Ansvariga aktörer bör fortsätta att utveckla och systematiskt öva rutiner för användning av reservvattentäkter och nödvatten i samhällsviktig verksamhet.

Blue Can nödvatten fyller glappet

Respektive kommun ansvarar för vattentillförseln till sina kunder. De flesta kommuner har påbörjat arbetet med att skapa en handlingsplan för kris- och nödsituationer kopplat till vattenförsörjningen - en så kallad nödvattenplan. 
VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet, men också till länsstyrelser och centrala myndigheter.
Genom VAKA kan nationell utrustning för nödvatten-försörjning lånas. Dessa lager finns på sex platser i landet. Vid en nödsituation är planen att de nationella nödresurserna skall transporteras ut till den behövande regionen, fyllas med rent vatten och därefter distribueras ut till brukarna.
Totalt försörjer dessa nationella nödresurser ca 350 000 människor/dygn. 
Tidsaspekten och tillgängliga resurser gör att prioriteringar kommer att behövas göras.
 

Samhällsviktig verksamhet får högsta prioritet.

Beroende på krissituationens omfattning och utbredning - kan det dröja timmar eller dygn innan hjälpen når fram.

Exempel på kunder till Blue Can Water